Uygarlığımız büyük ölçüde kendi yolaçtığı önemli çevre sorunlarıyla karşı karşıya. Uygarlığın gelişme sürecinde ortaya çıkan, kirlilik ve aşırı kaynak tüketimi olarak özetlenebilecek sorunlar, kendi geleceğimizi tehdit eder boyutlara ulaşmakta. Önümüzdeki zor hedef, doğal kaynakların ve yaşamı destekleyen ekosistemlerin kapasitesini aşmadan toplumların yaşam kalitesini artırmayı sürdürebilmek.

İnsan etkinliklerini önümüzdeki riskleri azaltacak güvenli sınırlar içine çekerken, iklim değişikliği gibi tehditlere karşı da fiziksel ve sosyal altyapılarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu sürdürülebilir uygarlık ancak hepimizin katkılarıyla gerçekleşebilir.

Kitapta küresel çevre sorunları Gıda ve Su, İklim, Enerji ve Atıklar, Ekoloji, Yeni Ekonomi Tartışmaları, Sürdürülebilirlik başlıkları altında altı bölümde ele alınıyor. Bu karmaşık ve çok-disiplinli konulardaki bilimsel bulgular, farklı tezler özetleniyor ve uygarlığımızın bu sorunlarla nasıl başedebileceği değerlendiriliyor.

Kitabın da özeti sayılabilecek, küresel sorunların kısaca sunulduğu önsöz, giriş ve sonsöz bölümlerine yukarıdaki  açılan menüden ulaşılabilir. 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.  Satışlar: Pandora, IDEFİX, D&R …